Gaziantep kiralık araçlar

Araç kiralama sözleşme koşulları

Araç Kiralama Sözleşmesi

Araç kiralama sözleşmesi, araç kiralayan ile aracı kiralayan taraflar arasında karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanına istinaden düzenlenen ve söz konusu kiralama işleminin şartlarını detaylandıran bir sözleşmedir. Araç kiralama sözleşmesi genellikle taraflar, tanımlar, genel koşullar ödeme iptal iade ve değişiklik şartları sigorta tazminatlar ve gecikme faizleri diğer hususlar ve varsa ekler gibi başlıkları içerir.

Araç kiralama sözleşmesi

Aracı kiraya veren ile kiralayan şahıs veya kurumların açık adları ya da resmi ünvanları taraflar kısmında belirtilir. Genellikle taraflar arasında aşağıdaki yazılı şartlar dahilinde ön yüzde detayları mevcut aracın kiralanması için anlaşmaya varılmıştır ibaresi ile devam eder.

Tanımlar kısmında da kiralayan ve kiracının sözleşme kapsamındaki fonksiyonları açık bir biçimde belirtilir. Buna göre araç kiralayan plaka ve model detayları belirtilen aracı kiraya veren; kiracı da yine sözleşme kapsamında plaka ve model detayları belirtilen aracı kiralayandır.

Araç kiralama sözleşmesindeki koşullar

Genel koşullar, kiracı ve araç kiralayan tarafların genel yükümlülüklerini detaylandırır.

Buna göre kiracı Aracı sağlam teslim aldığını,

–    Taşınması, bulundurulması veya iletilmesi yasak bir madde taşımayacağını ve taşıtmayacağını,

–    Aracı gayri yasal hiç bir iş için kullanmayacağını,

–    Araç üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını,

–    Herhangi bir nesneyi kiralayan taraftan izin almadıkça çekmeyeceğini,

–    Aracı normal trafiğe kapalı ve uygun olamayan yollarda kullanmayacağını,

–    Alkol veya uyuşturucu maddelerinin etkisi altında iken kiraladığı aracı kullanmayacağını,

–    Ücret karşılığında veya benzeri ticari saiklerle kullanım yapmayacağını,

–    Kira sözleşmesinde adları yazılı olanlardan başkasına aracı kullandırmayacağını,

–    aksi belirtilmediği sürece aracı yurt dışına çıkartmayacağını.

–    Benzin, paralı yol ücretleri ve kullanım süresindeki trafik cezalarını kendisinin ödeyeceğini belirtir.

Aracı kiralayan da Kira süresi içerisinde aracın periyodik bakım ve onarım sorumluluğunu aldığını,

–    Bir günlük kira süresinin 24 saatlik esasa dayandığını, haftalık veya aylık sürelerin de 7 ve 30  gün üzerinden  hesaplandığını,

–    Araç ile ilgili sigorta ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini beyan eder.

Ödeme ile ilgili maddeler sözleşme konusu faaliyet kapsamında kiracının maddi yükümlülüklerini ifade eder. Kiralama bedeli aracın markasına, kiralama gün sayısına ve benzeri kriterlere göre değişkenlik gösterir. Ödemeler genellikle kiralama başlangıcında gerçekleştirilir. Araç kiralayan, gerekli gördüğü takdirde bir ön provizyon bloke edilebilir. Bu tutar da yine aracın markasına, kiralama gün sayısına göre farklılık arz eder.

Sigorta ile ilgili maddeler, kiralayan şahıs ya da kurumun sigorta yükümlülükleri ile kiracının kaza, çalınma ve benzeri gibi olaylardaki yükümlülüklerini detaylandırır. Buna göre kiralayan araçlarını Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca  mecburi  mali sigortası  ile sigortalamak zorundadır. Buna ek olarak hemen hemen her firma, en varterindeki araçları kasko poliçeleri ile de güvence altına alır.

Kaza anında, kiracı olduğu  yere   en  yakın  yetkili  makamdan şehir  sınırları  içinde  trafik  polisi,  mahalli  karakol, şehir  dışında jandarma, ve benzeri olayın  oluş  biçimini ayrıntılı olarak belirten  bir  teknik  kaza  raporu,  tespit   zaptı, alkol  raporu, ehliyet  fotokopisi  ile  şahit  isim  ve adresi  ile  benzeri belgeler ve bilgileri 48 saat içinde kiralayana vermekle yükümlüdür.

Kiralayan, 3. şahıslara  zarar  veren  kazalar  sonucu  doğacak hukuki sorumluluğu, mecburi mali mesuliyet sigortası teminatı dahilinde kalmak şartıyla sigorta  şirketinden istifade ettiği tazminat  miktarında  yüklenir. Bunun üzerindeki sorumluluk kiracıya aittir.

Sigortanın geçersiz kaldığı durumlar nelerdir

Sürücü Alkol ve uyuşturucu etkisindeyse, Azami hız limiti aşıldığında ve trafik tespit tutanağında kiracının aşırı hızdan kusurlu bulunulması durumunda, Ehliyetsiz ise, Kazada tam kusuru var ise, Trafik kaza tespit tutanağı, alkol raporu ve kazaya karışan diğer araçların evraklarını trafik sigortası,  ehliyet ve benzeri eksik aldığı durumda, Teslim aldığı aracı farklı bir sürücüye telim etiyse ve bu durumda oluşan kazaya karışan ek sürücü kira anlaşmasında belirtilmemişse

sözleşmenin genel şartlar kapsamında belirtilen aracın kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet etmemiş ise kiracı zararın tamamından şahsen sorumlu olur.

Araç kiralama maddeleri

Tazminatlar kiracının sözleşmede detaylandırılan hususlara aykırı olarak yaptığı hareketlerden dolayı kiralayanın uğradığı  maddi ve manevi zararın tazminini kapsar. Var olan ekler ve diğer maddeler, kiralayan kişi veya firmanın özellikle sözleşmeye dahil etmek istediği diğer özel maddeleri içerir.

YORUMLAR
YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapın.